Aktuality

30. 8. 2018

Sdružení výrobců pro plochou střechu vstoupilo v roce 2018 do slovenského Cechu strechárov.

Jako člen Cechu bude podporovat a aktivně pomáhat v činnosti Cechu a to zejména v oblasti plochých střech.

Cech strechárov Certifikát SPS

 

 

 

 

18. 1. 2018

Členové sdružení výrobců pro ploché střechy se sešli 18.1.2018 v Davídkově, kde zhodnotili činnost sdružení v minulém roce a stanovili si úkoly pro rok 2018.

Činnost SPS v roce 2018

11. 8. 2018

Sdružení výrobců pro ploché střechy se stalo přidruženým členem 2018 Cechu strechárov Slovenska.

Certifikát Cechu strechárov Slovenska