SPstřecha – T,B,D

Technický manuál k systému „SPstřecha – T,B,D“

Tento dokument je vytvořen jako komplexní podklad pro návrh, provádění a kontrolu provedení jednoplášťových střech na trapézovém plechu, betonu a dřevěném podkladu. Obsahuje souhrn všech technologických pravidel výrobců jednotlivých součástí celého systému, volný výběr důležitých obecných požadavků a podmínky poskytování záruky. Dokument je zpracován ve shodě s EOTA 04.02/02, ETAG 006 Systémy mechanicky kotvených flexibilních střešních hydroizolačních povlaků.

(Manuál bude v tištěné podobě distribuován na připravených seminářích)

Návod se týká plochých střech používaných v průmyslové i občanské výstavbě. Na nosný podklad se pokládá parozábrana, tepelná izolace, spádové vrstvy, vodotěsná povlaková krytina s mechanickým kotvením. Návod zahrnuje uvedené materiály i v alternativách a dále integruje důležité doplňky, jako jsou mechanické kotvy, střešní vpusti a bezpečnostní prvky pro ochranu proti pádu ze střechy.

Popis a směrnice v uvedeném návodu vycházejí z norem, doporučení výrobců, projektové a znalecké činnosti a také z nejlpepších zkušeností a vědomostí kolektivu autorů, kteří jsou odborníky z praxe.